top of page

Om meg

  • LinkedIn

Med over 13 år i bransjen har jeg tilegnet meg solid og bred kompetanse innenfor en rekke fagområder som har gjort at jeg kan forstå problemstillinger og utarbeide løsninger for tekniske anlegg og bidra til riktig oppfølging av dokumenter som trengs for BREEAM sertifisering uavhengig av hvilket sertifiseringsnivå prosjektet strever etter. Som person vil jeg karakteriseres som selvstendig, serviceinnstilt, tilpasningsdyktig, løsningsorientert, pliktoppfyllende, hardtarbeidende, målrettet og resultatorientert.


Jeg er utdannet ingeniør innenfor Energi og Miljø i Bygg ved OsloMet (tidligere HIOA), og skrev bacheloroppgave omhandlende CFD-beregninger av ventilasjonsoppvarming i passivhus tilknyttet forskningsavdelingen ved Universitetet. Før dette tok jeg Svennebrevet i Rørleggerfaget og kombinerte studietiden med jobb som rørlegger på prosjekter og med rammeavtaler tilknyttet Universitet i Oslo, skoler i Oslo Kommune, Vigelandsmuseet, NRK-bygget og Regjeringskvartalet.
 

I min nåværende stilling i eget foretak, ITB Consulting, har jeg som både ITB-ansvarlig og BREEAM-AP konsulent varierte arbeidsoppgaver med vekt på koordinering mellom tekniske fag, samt bistå entreprenører og byggherrer å BREEAM sertifisere byggene sine. Å være en ITB-ansvarlig innebærer å ha bred teknisk forståelse og innsikt i prosessledelse, så derfor er mine praktiske og teoretiske perspektiver en suksessfaktor for vellykket prosjektgjennomføring på både små og store prosjektanlegg. Jeg kalkulerer også tilbud og store oppdrag på forespørsel fra entreprenører fra forskjellige totalentrepriser. I tillegg utfører jeg oppgaver som går ut på dokumentoppfølging av FDV, sikkerhetsdatablader, KS og søknader for kommuner. Jeg har vært involvert i BREEAM oppgaver for å oppnå poeng til vannforbruket og koordinering med andre fag som landskapsarkitekter, energirådgivere og ulike fag innenfor BREEAM. Prosjekter beskrevet i denne CV har derfor ført til dyp innsikt i teknisk koordinering og problemsstillinger tilknyttet store tekniske anlegg.


Høsten 2023 har jeg også blitt lisensiert Miljøfyrtårn konsulent som innebærer at jeg kan gi rådgivning om miljøledelse til virksomheter som skal Miljøfyrtårn-sertifiseres gjennom eget foretak. Gjennom sertifiseringsprosessen skal jeg fungere som en endringsagent med mål om forankring av miljøledelse i hele virksomheten, og dermed bruke min bakgrunn som ingeniør, ITB-ansvarlig og BREEAM konsulent som katalysator for grønn omstilling for virksomheter som ønsker min bistand.

bottom of page