top of page

Mine tjenester

Jeg tilbyr en rekke tjenester for å dekke dine behov

Ved å velge ITB Consulting får du muligheten til å strømlinjeforme dokumenthåndteringen din i et byggeprosjekt i tillegg til bistand relatert til teknisk koordinering, BREEAM sertifisering av bygg, Miljøfyrtårn konsulentbistand, samt dokumenthåndtering. Jeg tilpasser meg virksomhetens behov på det aktuelle byggeprosjektet.

Teknisk rådgivning som ITB-Ansvarlig/konsulent:

Tjenester jeg tilbyr som ITB-Ansvarlig er teknisk oppfølging og leveranse, samt koordineringav tekniske fag involvert i ulike prosjekter. Som ITB-Ansvarlig er jeg med i prosessen sområdgivende kontrollorgan og en ressurs som sørger for at tekniske løsninger blir ivaretatt ialle faser, helt fra forprosjektet til overlevering. Jeg planlegger og fasiliterer for ITB-møter,samt fører referater med frist av arbeidsoppgaver som forventes utført innen frister satt oppi fremdriftsplanen til prosjektet. Implementering av NS3539 og NS6450 er en del av mineleveranser. Jeg kvalitetsikrer funksjonsbeskrivelser, tekniske datablader og ellers dokumenter knyttet til tekniske fag. Grensesnittmatrise er et styredokument som jeg implementerer og bruker som et avklaringshjelpemiddel av teknisk leveranse. Jeg setter opp ved hjelp avgrensesnittmatrise hvem som har ansvaret for hver enkelt leveranse. Jeg planlegger og utfører sammen med tekniske leverandører integrerte tester, general fullskalatest, samt selve fullskalatesten. Jeg tilbyr i tillegg til sist nevnte, oppfølging av prøvedrift.

Forretningsmøte.webp

BREEAM AP-konsulent

Som BREEAM-AP i et prosjekt er jeg en ambassadør for bærekraftige bygg og byutvikling. Som AP tilrettelegger jeg for at prosjektet lykkes i en sertifiseringsprosess. For å oppnå dette påen effektiv måte er jeg som BREEAM-AP en del av prosjektgruppa som gir ekspertråd omBREEAM. Jeg tilrettelegger sertifiseringen gjennom:
•Planlegge hvilke møter som må avholdes og hvem som må involveres
•Planlegge BREEAM-vurderinger og -dokumentasjon inn i prosjektets fremdrift
•Bidra til å gjøre prioriteringer og vurdere ulike løsninger opp mot kravene i tekniskmanual
•Følge opp dokumentasjon og sørge for at dokumentasjon skjer på riktig måte og tilriktig tid.


Min Rolle som BREEAM-AP er i stor grad mer en prosessdriver enn en fagrådgiver i et spesifikt fagområde. BREEEAM-NOR gir belønning for å tilføre byggene gode og bærekraftige kvaliteter. Jeg som AP skal i stor grad sørge for at slike kvaliteter blir dokumentert på en riktig måte, slik at prosjektet får belønningspoeng og sertifikat.

Dokumenthåndtering/FDV og KS på byggeprosjekter:

Jeg tilbyr dokumenthåndtering ved å sikre at riktige dokumenter til riktige produkter leveres på rett prosjekt og at frister overholdes. Jeg følger opp FDV og databladleveranser, og sørger for at disse leveres komplett. Dette omfatter leveranser av mange ulike dokumenter som blant annet funksjonsbeskrivelser, samsvarserklæringer og sjekklister som jeg gjennomgår og kvalitetsikrer sammen med entreprenører og leverandører. Jeg tilbyr også diverse avklaringer med kommuner.

Kontoransatte
0E2A2855.jpg

Miljøfyrtårn konsulentbistand

Jeg tilbyr Miljøfyrtårn konsulentbistand knyttet til bruk av Miljøfyrtårn-ordningen, herundersertifiseringskriterier, styringsverktøy og regler og retningslinjer som gjelder for ordningen.Rådgivningen omfatter miljøfaglige vurderinger av hvordan kriterier skal oppfylles, hvordanvirksomheter kan dra nytte av styringsverktøy, statistikk og resultater, vurdering avmiljøaspekter, tiltak for kontinuerlig forbedring, arbeid med bærekraftig verdikjedeanalyser,livssyklusanalyser, forretningsstrategi og forretningsmodeller. Jeg hjelper virksomheten med grønn omstilling.

bottom of page