top of page

Mine prosjekter

Referanseprosjekter

Vedlagt følger et knippe av mine prosjekter

Sentrum Brannstasjon_edited.jpg

Sentrum Brannstasjon

Sentrum Brannstasjon oppført i massivtre befinner seg i Bjørvika i Oslo, og er prosjektert og bygget etter de mest avanserte tekniske løsninger på det europeiske kontinentet. Gjennom hele prosjektets byggeprosess, var det stort fokus på fossilfri byggeplass med strenge miljøkrav. Sentrum Brannstasjon er sertifisert iht. BREEAM-Nor på nivå Excellent, og det er utarbeidet et tilpasset kriteriesett for prosjektet. Sorteringsgrad og avfallsmengde har tilfredsstilt til BREEAM-Nor Excellent sertifisering.  Materialer og overflater er valgt med tanke på å forbedre akustikken og bidra positivt i forhold til medarbeidernes helse, miljømessig avtrykk og samtidig smelte inn i omgivelsene.

Se mer hos Grønn Byggallianse her

Fellesbygget i Ås

Fellesbygget er siste delprosjekt i samlokaliseringsprosjektet på Campus Ås. Bygget ble oppført som frittliggende bygg, delvis innskutt i den fredede Fougnerhaugen, og preget av høye kvaliteter. Fellesbygget inneholder amfi, kantine, bibliotek, lesesaler og auditorier. 

  • Bygget er et nytt samlingssted og en felles møteplass for hele NMBU.

  • Fleksible og robuste romløsninger gir mulighet for ulike aktiviteter gjennom hele døgnet og hele året.

  • Åpenhet i hele bygget skaper tilfeldige møter på tvers av fagdisipliner og tilhørighet.

  • Utstrakt bruk av treverk i konstruksjon og overflater gjør dette til et miljøbygg.

  • Bygget er et passivt hus.

  • Etablering av grønt tak på Fellesbygget for å styrke tanken om at Fellesbygget innlemmes i Fougnerhaugen, lagre regnvann og forsinke avrenningen fra taket.

  • Tekniske løsninger: bygget inneholder veldig avanserte og moderne tekniske løsninger. Teknologien av smarthus ble implementert i Fellesbygget Dvs. systemer som adgangskontroll, brannspjeldsentral, KNX, Dali, automatisert varmeanlegg, kjøleanlegg og sprinkleranlegg ble integrert i Fellesbygget.

Toppåsen skole

Toppåsen skole er en to-parallellers barneskole som ligger på åsen mellom Holmlia og Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand. Tiltaket omfattet oppføring av undervisnings- og arbeidsbygning, som erstatter bygningsmasse og funksjoner tapt i brann på Toppåsen Skole den 14. juni 2017. Bygget er oppført som et tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering som tidligere, men med utvidelse av en ekstra etasje. Bygget var oppført med passivhus-standard, og det ble stilt krav til at byggeplassen skulle være fossilfri, en miljøeffektiv byggeplass og at det skulle føres klimagassregnskap.

Toppåsen Skole.jpg
bottom of page